Voorwaarden Deelname

Door zich in te schrijven bij de Vijf eiken Cross, verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

  1. De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijfgeld.
  2. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde.
  3. Het dragen van een goedgekeurde valhelm is verplicht bij deelname.
  4. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van een fiets waarop enige vorm van (hulp) motor aanwezig is.
  5. Het rugnummer moet tijdens de wedstrijd duidelijk zichtbaar voor de jury bevestigd zijn.
  6. Rugnummers worden niet per wedstrijd uitgereikt, maar door de deelnemer tijdens deze uitgave meermaals gebruikt.
  7. De organisatie is niet verantwoordelijk en stelt zich niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
  8. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor opgelopen lichamelijk letsel tijdens het evenement.
  9. Punten voor het klassement worden gegeven op basis van de klassering van de cross, de 1e krijgt 1 punt, de 2e 2 punten, en zo verder tot aan de laatste finisher. Uitvallers krijgen punten gelijk aan het aantal starters van de betreffende cross. Wie aan het eind van de competitie over 4 wedstrijden het laagste totaal aantal punten heeft wint het klassement.
  10. Om in aanmerking te komen voor het algemeen klassement dient men minimaal 4 wedstrijden te hebben gereden, alleen de 4 beste uitslagen tellen. Bij gelijke punten is het aantal deelgenomen crossen doorslaggevend, indien ook het aantal deelnames gelijk is, dan geeft de klassering in de laatste wedstrijd de doorslag.